Oude projecten

Nepal

Nepal

Duurzame energie: biogasinstallaties en toiletten

De levensomstandigheden van de bewoners van bergdorpen in Nepal zijn in onze ogen heel primitief. De armoede is zichtbaar. De huizen zijn opgetrokken uit natuursteen en klei en bieden onderdak aan hele families, bestaande uit grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.

Lees verder

Bhutan

Bhutan

Klimaatverandering: voorkomen van overstromingen

Wanneer de gletsjers smelten en er meer water in de ijsmeren komt dan er uit gaat, ontstaat er een enorme druk op de ‘dijken’ (een soort natuurlijke stuwdammen) van de ijsmeren. Wanneer de druk hoog oploopt, kunnen de dijken breken en stort het water zich ineens in de valleien van Bhutan. Drie maanden per jaar werken de mannen en vrouwen om het waterniveau 5 meter omlaag te brengen. Het Umoja Fonds ondersteunt de overheid van Bhutan bij dit werk.

Lees verder

Indonesië

People of Sumba

100% duurzame energie; op Sumba kan het

100% duurzame energie. Zo snel mogelijk en wereldwijd. Op het Indonesische eiland Sumba wordt dit de komende tien jaar gerealiseerd. Om dit waar te maken heeft de ontwikkelingsorganisatie Hivos Sumba gekozen als ‘Iconic Island’.

Lees verder

Rwanda

King David Academy

Biogasinstallatie voor King David Academy

In veel Afrikaanse landen is brandhout nog steeds de belangrijkste energiebron. In Rwanda is ruim 80% van het energiegebruik afkomstig van hout en meer dan 85% van de mensen kookt er op hout. Voor een dichtbevolkt land als Rwanda betekent dat, dat veel bomen gekapt worden en dat de bossen in snel tempo aan het verdwijnen zijn.

Lees verder

Kenia

Sawasawa

Ondersteuning jonge Keniaanse podiumkunstenaars

Het Sarakasi Trust in Kenia combineert cultuur en kunst aan ontwikkeling. Een visie die Bløf als band enorm aanspreekt. De eerste reis voor het Umoja project bracht ons in 2003 in Kenia. We hebben toen onder meer kennis gemaakt Harry Kimani die ons ‘Omarm’ als ‘Nishike’ in het Swahili vertaalde en vertolkte. Voor het Umoja-album is met Harry ‘Binnenstebuiten’ (Yele) opgenomen.

Lees verder

Somaliland

Winddrinker maakt zoet drinkwater van zout of brak water

Winddrinker is een nog jonge organisatie die een systeem heeft ontwikkeld om van zout of brak water zoet drinkwater te maken met behulp van een kleine windmolen en een waterfilter. Daarmee kan Winddrinker een bijdrage leveren aan een goede drinkwatervoorziening in de kustzones van tropische gebieden. Dat is hard nodig omdat waterschaarste in die gebieden steeds nijpender wordt.

Lees verder

Mexico en Nicaragua

Materialen voor de scheikundelessen in Mexico

Vier scholingsprojecten voor voorheen thuisloze kinderen

Het Umoja Fonds heeft enkele projecten van de organisatie WereldOuders ‘omarmt’. Het gaat om vier scholingsprojecten voor voorheen thuisloze kinderen in Mexico en Nicaragua. Vanuit het Umoja Fonds is al ruim € 7.000 beschikbaar gesteld voor deze projecten, maar er is meer nodig om alle vier projecten te kunnen realiseren.

Lees verder

Kenia

Green Girls Project (GGP): biogasinstallaties

Het Green Girls Project is een initiatief van de BYE Foundation. In het dorp Kigumo is een start gemaakt met de bouw van vier biogasinstallaties. Kigumo ligt in centraal Kenia, even ten Noorden van de hoofdstad Nairobi. De nieuwe biogasinstallaties leveren duurzame energie voor het koken en verlichting in verschillende huishoudens.

Lees verder