Organisatie

Organisatie

Organisatie van het Umoja Fonds

Bas Kennis: “Voor ons UMOJA-project hebben we de hele wereld afgereisd. Op de eerste plaats ging het ons om de muziek en om het maken van een heel bijzonder album. Maar we zijn ook geconfronteerd met problemen die vooral in ontwikkelingslanden zichtbaar zijn, zoals armoede, gebrek aan goed drinkwater, noem maar op. We willen met het fonds ons steentje bijdragen aan de klimaatproblematiek. We zullen het met deze planeet moeten doen, dan kunnen we er maar beter goed voor zorgen.”

De stichting Umoja Klimaat- en ontwikkelingsfonds (kortweg Umoja Fonds) is een initiatief van de band Bløf. Paskal, Bas, Peter en Norman zitten alle vier in het bestuur van de stichting.

Samenstelling van het bestuur:
Lesley Grieten, voorzitter
Paskal Jakobsen, secretaris
Norman Bonink, penningmeester
Peter Slager, algemeen bestuurslid
Bas Kennis, algemeen bestuurslid
Coen ter Wolbeek, algemeen bestuurslid

Het bestuur wordt ondersteund door Ad Phernambucq van AdFair
Meer informatie: www.blof.nl en www.adfair.nl

Financiële verantwoording
Het Umojafonds Klimaat- en Ontwikkelingsfonds is een klein en bescheiden fonds. Het is gelieerd aan de band Bløf. De inkomsten van het fonds bestaan in hoofdzaak uit financiële bijdragen van Bløf zelf, Concert at Sea en samenwerkingspartners. Daarnaast zijn er donaties van particulieren en bedrijven. Jaarlijks wordt door het bestuur een aantal projecten geselecteerd die een bijdrage ontvangen tot maximaal € 10.000. Via één of meer van deze projecten wordt tevens de CO2 uitstoot van Concert at Sea, alle concerten van Bløf en van betrokken partners gecompenseerd.

Beloningsbeleid
De bestuursleden van het fonds ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting. Het bestuur wordt ondersteund door een algemene coördinator. De algemeen coördinator ontvangt hiervoor een financiële vergoeding. Deze vergoeding bedraagt niet meer dan 5% van totale uitgaven aan projecten.