Organisatie Umoja Fonds

Organisatie

Bestuur en verantwoording

“Voor ons Umoja-project hebben we de hele wereld afgereisd. Op de eerste plaats ging het ons om de muziek en om het maken van een heel bijzonder album. Maar we zijn ook geconfronteerd met problemen die vooral in ontwikkelingslanden zichtbaar zijn, zoals armoede, gebrek aan goed drinkwater, noem maar op. We willen met het Umoja Fonds ons steentje bijdragen aan de klimaatproblematiek. We zullen het met deze planeet moeten doen, dan kunnen we er maar beter goed voor zorgen.” – Bas Kennis

De stichting Umoja Klimaat- en Ontwikkelingsfonds (kortweg Umoja Fonds) is een initiatief van de band BLØF. Paskal, Bas, Peter en Norman zitten in het bestuur van de stichting.

Samenstelling bestuur:

  • Lesley Grieten, voorzitter
  • Paskal Jakobsen, secretaris
  • Norman Bonink, penningmeester
  • Peter Slager, algemeen bestuurslid
  • Bas Kennis, algemeen bestuurslid
  • Coen ter Wolbeek, algemeen bestuurslid

Het bestuur wordt ondersteund door Ad Phernambucq van AdFair
Meer informatie: www.blof.nl en www.adfair.nl

Financiële verantwoording
Het Umoja Klimaat- en Ontwikkelingsfonds is een bescheiden fonds. Het is gelieerd aan de band BLØF. De inkomsten van het fonds bestaan in hoofdzaak uit financiële bijdragen van BLØF zelf, Concert at Sea en samenwerkingspartners. Daarnaast ontvang het fonds donaties van particulieren en bedrijven. Jaarlijks selecteert het bestuur een aantal projecten die een bijdrage ontvangen tot maximaal € 10.000.

Beloningsbeleid
De bestuursleden van het fonds ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting. Een algemene coördinator ondersteunt het bestuur en ontvangt hiervoor een financiële vergoeding van niet meer dan 5% van totale uitgaven aan projecten.