BLØF over het Umoja Fonds

Over

Umoja Klimaat- en Ontwikkelingsfonds

Het Umoja Fonds is onze eigen kleine bijdrage aan een betere wereld, om het maar heel simpel te stellen. In 2006 brachten wij ons album Umoja uit, dat we in 13 verschillende landen over de hele wereld hebben opgenomen. In sommige van die landen werden we geconfronteerd met armoede, vervuiling en sociaal onrecht. Dat inspireerde ons tot het oprichten van het Umoja Fonds.

Met het Umoja Fonds zamelen we geld in waarmee we buitenlandse projecten steunen die het leven van mensen iets beter en iets duurzamer maken. We doen dat op een heel kleinschalige manier, zodat we zelf voeling houden met de projecten en bovendien de resultaten kunnen zien.

Biogas-installaties

Zo hebben we biogas-installaties laten plaatsen in Kenia een aantal Nepalese dorpen, laarzen, handschoenen en slaapzakken geschonken voor een project in Bhutan, waarbij honderden mensen de bergen introkken om ervoor te zorgen dat de gletsjermeren daar niet overstromen. Alles bij elkaar steunen we zo’n vijf projecten per jaar. Het zijn allemaal geen groots opgezette acties, maar daarom niet minder belangrijk in onze ogen. We hopen dat mensen in Nederland met ons willen nadenken over en bijdragen aan een beter bestaan voor mensen die heel andere levens leiden. De wereld is tenslotte van iedereen…

Beter bestaan opbouwen

BLØF wil met het Umoja Fonds iets te doen aan de armoede, klimaatverandering en toenemende watertekorten op verschillende plekken in de wereld. Het fonds ondersteunt kleinschalige projecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Op deze website staat hiervan een overzicht. Ons doel is om mensen een zetje in de goede richting te geven, zodat ze een beter bestaan kunnen opbouwen. We kiezen heel bewust voor steun aan gewone mensen: boeren, vrouwen, scholieren en jongeren, zodat ze minder afhankelijk worden en nieuwe kansen benutten.

Hoe meer, hoe beter

Het Umoja Fonds wil mensen in beweging zetten. BLØF wil graag aan het begin daarvan staan, maar we hopen dat liefhebbers van onze muziek het fonds ook ondersteunen. Bewustwording van het water- en klimaatprobleem is belangrijk, concrete actie is nog beter. Met hoe meer we zijn, hoe beter het werkt.

Verantwoord ondernemen

En we willen ook bedrijven bij onze projecten betrekken. Voor veel bedrijven wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker. En wij willen ze daarvoor graag de mogelijkheden aanreiken. Bovendien proberen we zo duidelijk mogelijk te laten zien hoe het geld wordt gebruikt en waar het terecht komt. Resultaten laten we zien via foto’s en filmpjes op deze website.