BLØF zelf over het UMOJA Fonds

Over

Umoja klimaat- en ontwikkelingsfonds

Het Umoja Fonds is onze eigen kleine bijdrage aan een betere wereld, om het maar heel simpel te stellen. In 2006 brachten wij onze plaat “Umoja” uit, die we in 13 verschillende landen over de hele wereld hadden opgenomen. In sommige van die landen werden we geconfronteerd met armoede, vervuiling en sociaal onrecht. Dat inspireerde ons tot het oprichten van het Umoja Fonds, waarin we geld inzamelen waarmee we buitenlandse projecten steunen die erop gericht zijn het leven van mensen iets beter en iets duurzamer te maken. We doen dat op een heel kleinschalige manier, zodat we zelf voeling houden met de projecten en bovendien de resultaten ook kunnen zien.

Zo hebben we biogasinstallaties laten plaatsen in Kenia een aantal Nepalese dorpen, laarzen, handschoenen en slaapzakken geschonken voor een project in Bhutan, waarbij honderden mensen de bergen introkken om ervoor te zorgen dat de gletsjermeren daar niet overstromen. Alles bij elkaar steunen we zo’n vijf projecten per jaar. Het zijn allemaal geen groots opgezette acties, maar daarom niet minder belangrijk in onze ogen. We hopen dat mensen in Nederland, ondanks al onze eigen problemen, toch ook met ons willen nadenken over en bijdragen aan een beter bestaan voor mensen die op heel andere plaatsen heel andere levens leiden. De wereld is tenslotte van iedereen…

Umoja klimaat- en ontwikkelingsfonds
BLØF wil met het Umoja Fonds iets te doen aan de armoede, klimaatverandering en toenemende watertekorten in ‘ontwikkelingslanden’. Het fonds ondersteunt met name kleinschalige projecten in Afrika, Azië en Latijns Amerika. Op deze website staat hiervan een overzicht.

Ons doel is om mensen een zetje in de goede richting te geven, zodat ze een beter bestaan kunnen opbouwen. We kiezen heel bewust voor steun aan gewone mensen aan de basis: boeren en vrouwen, scholieren en jongeren, zodat ze minder afhankelijk worden en nieuwe kansen kunnen benutten.

Bløf zelf compenseert de CO2 uitstoot van alle concerten en roept anderen op ook ‘klimaatneutraal’ te worden. Dat kan via het Umoja Fonds en door de samenwerking met het Zeeuws Klimaatfonds.

Het Umoja Fonds wil mensen in beweging zetten. BLØF wil graag aan het begin daarvan staan, maar hoopt dat liefhebbers van onze muziek het fonds mede ondersteunen. Bewustwording van het water- en klimaatprobleem is belangrijk, concrete actie is nog beter. Met hoe meer we zijn, hoe beter het werkt.

En we willen ook bedrijven erbij betrekken. Voor veel bedrijven wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker. En wij willen ze daarvoor graag de mogelijkheden aanreiken. Bovendien willen we proberen zo duidelijk mogelijk te laten zien hoe het geld gebruikt wordt en waar het terecht komt. Resultaten willen we laten zien via foto’s en filmpjes op deze website.