Disclaimer

Umoja Fonds Disclaimer

De op deze site door het Umoja Fonds verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden aangepast aan de actuele situatie.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het Umoja Fonds kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Het fonds en de (eventuele) overige informatieleveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Het Umoja Fonds aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door het fonds wordt onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van het Umoja Fonds.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van het Umoja Fonds omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Neem voor vragen contact op met het Umoja Fonds: info@adfair.nl