CO2-compensatie

Van CO2-compensatie naar duurzame ontwikkeling

Het Umoja Fonds is opgericht in 2008. Directe aanleiding hiervoor was het internationale Umoja-project van BLØF. Voor dit album reisde de band over verschillende continenten, om muziek te maken met lokale artiesten. Het project resulteerde in 2006 in het gelijknamige album Umoja.

De inzet van het Umoja Fonds was en is om een steentje bij te dragen aan kleinschalige ontwikkelingsprojecten in minder ontwikkelde landen en regio’s. Het fonds is oorspronkelijk opgezet als een CO2-compensatiefonds. Dat wil zeggen dat verschillende partijen, waaronder bedrijven, organisaties en evenementen, maar ook BLØF zelf, hun CO2-uitstoot via het fonds konden compenseren. Het geld uit het fonds ging in de eerste jaren dan ook vooral naar duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden.

Energietransitie

In de loop van de jaren is de opzet van het fonds verbreed. Nu richten we ons nu op de SDG’s (Sustainable Development Goals), de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. We vinden dat CO2-compensatie niet meer past in de huidige energietransitie. Daarin moet veel meer de nadruk liggen op het voorkomen van CO2-uitstoot en de inzet van duurzame energiebronnen.

Greenwashing

Daarbij hebben we vastgesteld dat veel CO2-compensatieprojecten die nu worden aangeboden weinig of niets bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Het wordt te vaak ingezet als een vorm van ‘greenwashing’ voor bedrijven en activiteiten die veel CO2-uitstoten. CO2-compensatie mag geen manier zijn om vervuilende activiteiten af te kopen.