Nepal

Duurzame energie: biogasinstallaties en toiletten

Direct doneren

Projecten | Nepal

Nepal

Duurzame energie: biogasinstallaties en toiletten

De levensomstandigheden van de bewoners van bergdorpen in Nepal zijn in onze ogen heel primitief. De armoede is zichtbaar. De huizen zijn opgetrokken uit natuursteen en klei en bieden onderdak aan hele families, bestaande uit grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen. ’s Nachts vinden ook de kippen en geiten er een onderkomen, vanwege de jagende roofdieren buiten. De huizen staan op een bescheiden stukje grond, vaak op een berghelling te midden van kleine akkertjes. Direct naast of voor het huis staat de schamele veestapel; meestal bestaande uit 2 à 3 waterbuffels en/of koeien en geiten.

Van oudsher wordt de benedenetage benut om te leven. In een hoek is de kookplaats, waar op een houtvuur maaltijden worden bereid. Meestal ontbreekt het aan een rookafvoer naar buiten. Vele uren per dag verblijft het gezin in die met rook gevulde ruimte. Die rook is slecht voor de gezondheid; met name vrouwen en kinderen lijden aan long- en oogaandoeningen.

Biogas
Koken op zelfgeproduceerd biogas is rookvrij en dat heeft een positief effect op de gezondheid. Het spaart het milieu omdat ontbossing (houtkap) en erosie worden verminderd. Het biogas wordt gemaakt door vergisting van de mest van het vee. De verwerkte mest die uit een biogasinstallatie komt – ook wel effluent genoemd – is vrij van ziektekiemen en bovendien een uitstekende voedingsstof voor het land.

Een biogasinstallatie is rendabel wanneer een boerengezin ten minste twee waterbuffels of koeien heeft. De mest van deze runderen wordt in een roerput verdund met water. Het mengsel stroomt in de ondergrondse vergister (reactor). Als het even kan wordt op iedere installatie ook een toilet aangesloten, zodat het effect van de installatie optimaal is.

Voor de bouw van de biogasinstallaties en toiletten werkt het Umoja Fonds samen met de stichting Ramro. In Nepal is (Biogas Sector Partnership Nepal) daarbij een belangrijke partner.
BSP Nepal is een nationaal werkende organisatie die tot op heden de bouw van ruim 200.000 biogasinstallaties in 66 districten van Nepal heeft ondersteund. BSP levert niet alleen de materialen voor installatie, maar zij beschikt ook over een netwerk van bedrijven, die de bouw van de installaties organiseren en begeleiden. Hiermee wordt de locale werkgelegenheid gestimuleerd.

Ieder gezin verzorgt zelf het werk voor de bouw van de installatie. Daar is een forse hoeveelheid draag- en graafwerk voor nodig. De materiaalkosten van een biogasinstallatie bedragen ongeveer € 300. Stichting Ramro, waarmee het Umoja fonds nauwe banden onderhoudt, heeft met financiële bijdragen van het Umoja Fonds de bouw van bijna 500 biogasinstallaties mogelijk gemaakt.

Bijdragen zijn nog steeds welkom!

Voor meer info: www.ramro.nl

Nepal actueel
Naar aanleiding van de aardbeving in juni 2015 heeft het Umoja Fonds € 5.000 gedoneerd voor een paar honderd Waka waka lampjes op zonne-energie.