Indonesië

100% duurzame energie; op Sumba kan het

Direct doneren

Projecten | Indonesië

People of Sumba

100% duurzame energie; op Sumba kan het

100% duurzame energie. Zo snel mogelijk en wereldwijd. Op het Indonesische eiland Sumba wordt dit de komende tien jaar gerealiseerd. Om dit waar te maken heeft de ontwikkelingsorganisatie Hivos Sumba gekozen als ‘Iconic Island’. Sumba moet als icoonproject een voorbeeld worden voor de rest van Indonesië en andere landen. Het Umojafonds wil dit belangrijke project ondersteunen, om te laten zien dat het kan!

Sumba is één van de armste gebieden van Indonesië. Bewoners hebben vrijwel geen perspectief op economische vooruitgang. Toegang tot energie is voor mensen in ontwikkelingslanden van wezenlijk belang om een goed leven te kunnen opbouwen. Zonder stroom is er geen lamp om ’s avonds huiswerk bij te maken. Of om de medicijnen in de koelkast te koelen. Op Sumba heeft een groot deel van de bevolking nog steeds geen toegang tot energie.

Sumba is een redelijk groot eiland. Met een oppervlakte van 210 km bij 40 km is het eiland een kwart van Nederland. Het ligt ten oosten van Java en ten zuiden van Flores op 400 km afstand van Bali. Volgens onderzoek in opdracht van Hivos zijn er voldoende geschikte bronnen voor duurzame energie. Bijvoorbeeld windenergie, waterkrachtcentrales en energie uit biogas installaties. Belangrijkste eis: de energie moet op het eiland zelf kunnen worden opgewekt zonder gebruik van fossiele energiebronnen zoals olie en steenkool. En het moet voordeel opleveren voor de bevolking.

In arme gebieden hebben mensen steun nodig om die investeringen te realiseren. En dat is precies wat Hivos de komende jaren mogelijk wil maken in samenwerking met de bewoners van Sumba. Investeren in projecten om mensen de beschikking te geven over energie uit water- en windkracht, zonne-energie en biomassa. Kleinschalige energiewinning waarvan gezinnen, scholen en kleine bedrijfjes kunnen profiteren.

Hivos werkt in Indonesië al jarenlang samen met partnerorganisaties die in arme gemeenschappen succesvol biogas installaties en waterkrachtcentrales bouwen. Een van deze partners is de Indonesische NGO Ibeka, die samen met bewoners op Sumba waterkrachtcentrales bouwt. Kleine centrales die de loop van de rivier niet beïnvloeden (run off river).

Sociale en economische vooruitgang voor de mensen van Marada Mbalar in Sumba

Dorp op Sumba

Marada Mbalar (Oost-Sumba) ligt zeer afgelegen. De mensen zijn arm en leven eigenlijk alleen van opbrengsten van het land. Honger komt in droge seizoen regelmatig voor. Ze gebruiken nagenoeg geen geld, veel gaat via ruilhandel. En er is een tekort aan energie. Maar Marada Mbalar heeft wel een riviertje. Een haalbaarheidsonderzoek heeft aangetoond dat dit riviertje een uitstekende mogelijkheid biedt om – met een kleinschalige waterkrachtcentrale – duurzame energie op te wekken. Met deze waterkrachtcentrale kunnen circa 50 huishoudens worden voorzien van elektriciteit. De elektriciteit kan door de bewoners gebruikt worden voor verlichting: mensen hoeven voor het eerst niet meer in het donker te zitten. De elektriciteit kan ook gebruikt worden voor economische activiteiten waarmee geld verdiend kan worden. Het gaat bijvoorbeeld om zaagmachines, malen of pellen van noten en het sealen van landbouwproducten om houdbaarheid te vergroten.

Kleinschalige waterkrachtcentrale voor opwekking van elektriciteit

Met de financiering van het Umoja Fonds ( € 10.000) en bijdragen van anderen (in totaal is hiervoor € 25.000 nodig) kan een deel van de waterkrachtcentrale worden betaald, de transmissie van de energie naar de huizen (palen en elektriciteitsdraden) gerealiseerd worden en kan de aansluiting van de 50 huizen gefinancierd worden.

Sumba op Concert at Sea
Bezoekers aan Concert at Sea kunnen op het festivalterrein kennis maken met dit project.
Hivos verzorgt er een presentatie en een wedstrijdje schatgraven. Winnaars kunnen er een reis mee naar Sumba winnen voor de ‘expeditie Sumba’

Filmpjes

Life at Sumba
http://www.youtube.com/watch?v=2553XE9-1yc

Sumba: Opportunities of renewable energy
http://www.youtube.com/watch?v=ICM7zttdKIU

Links
Sumba: iconisch Eiland