Somaliland

Winddrinker maakt zoet drinkwater van zout of brak water

Direct doneren

Projecten | Somaliland

Winddrinker maakt zoet drinkwater van zout of brak water

Winddrinker is een nog jonge organisatie die een systeem heeft ontwikkeld om van zout of brak water zoet drinkwater te maken met behulp van een kleine windmolen en een waterfilter. Daarmee kan Winddrinker een bijdrage leveren aan een goede drinkwatervoorziening in de kustzones van tropische gebieden. Dat is hard nodig omdat waterschaarste in die gebieden steeds nijpender wordt.

Het Umojafonds heeft in de startfase van Winddrinker bijgedragen aan de ontwikkeling en installatie van de eerste installatie in Berbera in Somaliland. Het experimentele project  vond plaats onder extreme omstandigheden en had te kampen met diverse tegenslagen. Met name de kwaliteit van de op de markt beschikbare mechanische windmolens liet te wensen over. Na een proces van trail and error en met behulp van enkele gerenommeerde partners als de TU Delft en THC Merwede staat het project nu weer goed op de rails. Inmiddels heeft Winddrinker een overeenkomst gesloten met een hulporganisatie in Kenia om tien winddrinkers te plaatsen.

Winddrinker wil samenwerken met lokale partners, waarbij installatie, onderhoud en het leveren van water aan de lokale bevolking in handen komt van lokale ondernemers. De inzet van Winddrinker is om voor 2020 in totaal 500 Winddrinkers wereldwijd te plaatsen.

Meer informatie: www.thewinddrinker.com