Kenia

Green Girls Project (GGP): biogasinstallaties

Direct doneren

Projecten | Kenia

Green Girls Project (GGP): biogasinstallaties

Het Green Girls Project in Kenia is een initiatief van de BYE Foundation. In het dorp Kigumo is een start gemaakt met de bouw van vier biogasinstallaties. Kigumo ligt in centraal Kenia, even ten Noorden van de hoofdstad Nairobi. De nieuwe biogasinstallaties leveren duurzame energie voor het koken en verlichting in verschillende huishoudens. Een bijkomend voordeel is dat het verzamelen van hout, vooral een taak voor meisjes, veel minder nodig is. De eerste vier biogasinstallaties vormen een pilot om ervaring op te doen met de bouw, de werking en het gebruik ervan. Als de pilot een succes is zal het aantal biogasinstallaties in fasen worden uitgebreid. In de komende jaren wil BYE er nog eens 30 realiseren.

Biogas in aanbouw

Biogas

De biogasinstallaties leveren, naast ‘groen gas’ ook zogenaamde CO2 credits op. Met deze CO2 credits wordt de CO2 uitstoot van concerten van Bløf en van partners in het Umojafonds voor een deel gecompenseerd. De overstap van houtkap naar biogas is natuurlijk ook belangrijk om de voortgaande ontbossing en erosie een halt toe te roepen.

Het biogasproject maakt deel uit van een bredere aanpak waarin de educatie van meisjes in de leeftijd van 5-12 centraal staat. De combinatie van educatie en het verminderen van de werkdruk voor het verzamelen van brandhout betekent een grote verbetering in de positie van deze meisjes.

BYE staat voor Boosting Young Entreprneurs en wil door het stimuleren van kleinschalig ondernemerschap een impuls geven aan de plattelandsontwikkeling in Kenia. Er wordt gewerkt met microkredieten om het zakelijke karakter van de aanpak te benadrukken.

Het Umoja Fonds heeft dit project ondersteund met een bijdrage van in totaal € 10.000

Voor meer info: www.byefoundation.org