Umoja Klimaat- en Ontwikkelingsfonds

BLØF wil met het Umoja Fonds iets te doen aan de armoede, klimaatverandering en toenemende watertekorten in ‘ontwikkelingslanden’. Het fonds ondersteunt met name kleinschalige projecten in Afrika, Azië en Latijns Amerika. Op deze website staat hiervan een overzicht.

Ons doel is om mensen een zetje in de goede richting te geven, zodat ze een beter bestaan kunnen opbouwen. We kiezen heel bewust voor steun aan gewone mensen aan de basis: boeren en vrouwen, scholieren en jongeren, zodat ze minder afhankelijk worden en nieuwe kansen kunnen benutten.

Het Umoja Fonds wil mensen in beweging zetten. BLØF wil graag aan het begin daarvan staan, maar hoopt dat liefhebbers van onze muziek het fonds mede ondersteunen. Bewustwording van het water- en klimaatprobleem is belangrijk, concrete actie is nog beter. Met hoe meer we zijn, hoe beter het werkt.

Bløf zelf compenseert de CO2 uitstoot van alle concerten en roept anderen op ook ‘klimaatneutraal’ te worden. Dat kan via het Umoja Fonds en door de samenwerking met het Zeeuws Klimaatfonds.

Lees meer

Projecten

Bhutan

Bhutan

Klimaatverandering: voorkomen van overstromingen

Wanneer de gletsjers smelten en er meer water in de ijsmeren komt dan er uit gaat, ontstaat er een enorme druk op de ‘dijken’ (een soort natuurlijke stuwdammen) van de ijsmeren. Wanneer de druk hoog oploopt, kunnen de dijken breken en stort het water zich ineens in de valleien van Bhutan. Drie maanden per jaar werken de mannen en vrouwen om het waterniveau 5 meter omlaag te brengen. Het Umoja Fonds ondersteunt de overheid van Bhutan bij dit werk.

Lees meer

Actueel

Extra concert op 12 mei in Vlissingen

Omdat het 15 jaar geleden is dat onze vriend en drummer Chris Götte overleed, hebben we besloten dat we een extra concert gaan doen. Op donderdag 12...

Lees meer

Broodje Zonne-energie

Actueel Broodje zonne-energie-1

Broodje zonne-energie? In Sierra Leone kan het. Met een gift van € 5.000 voor de aanschaf extra zonnepanelen bakken de ‘Barefoot Women’ in...

Lees meer

Meld je aan voor onze nieuwsbrief