Umoja Klimaat- en Ontwikkelingsfonds

BLØF wil met het Umoja Fonds iets te doen aan de armoede, klimaatverandering en toenemende watertekorten in ‘ontwikkelingslanden’. Het fonds ondersteunt met name kleinschalige projecten in Afrika, Azië en Latijns Amerika. Op deze website staat hiervan een overzicht.

Ons doel is om mensen een zetje in de goede richting te geven, zodat ze een beter bestaan kunnen opbouwen. We kiezen heel bewust voor steun aan gewone mensen aan de basis: boeren en vrouwen, scholieren en jongeren, zodat ze minder afhankelijk worden en nieuwe kansen kunnen benutten.

Het Umoja Fonds wil mensen in beweging zetten. BLØF wil graag aan het begin daarvan staan, maar hoopt dat liefhebbers van onze muziek het fonds mede ondersteunen. Bewustwording van het water- en klimaatprobleem is belangrijk, concrete actie is nog beter. Met hoe meer we zijn, hoe beter het werkt.

Bløf zelf compenseert de CO2 uitstoot van alle concerten en roept anderen op ook ‘klimaatneutraal’ te worden. Dat kan via het Umoja Fonds en door de samenwerking met het Zeeuws Klimaatfonds.

Lees meer

Projecten

Somaliland

Winddrinker maakt zoet drinkwater van zout of brak water

Winddrinker is een nog jonge organisatie die een systeem heeft ontwikkeld om van zout of brak water zoet drinkwater te maken met behulp van een kleine windmolen en een waterfilter. Daarmee kan Winddrinker een bijdrage leveren aan een goede drinkwatervoorziening in de kustzones van tropische gebieden. Dat is hard nodig omdat waterschaarste in die gebieden steeds nijpender wordt.

Lees meer

Doneren

BLØF nodigt iedereen uit om mee te doen en een steentje bij te dragen. Dat kan eenvoudig door geld te storten via iDeal.

Doneren

Actueel

Waka Waka’s voor Sint Maarten

Het Umojafonds heeft weer € 5.000 bijgedragen aan een snelle actie om de slachtoffers van een natuurramp licht in de duisternis te bieden. Samen...

Lees meer

Veiling kunstwerk levert € 2000 op

De veiling van het kunstwerk ‘The Beatles at Concert at Sea’ heeft € 2000 opgeleverd voor het Umojafonds. Frank van de Meijden, kunstenaar en...

Lees meer

Meld je aan voor onze nieuwsbrief