Uganda

Bijenteelt en Solar cooking

Direct doneren

Projecten | Uganda

Bijenteelt en Solar cooking

Bijen worden al eeuwenlang bijna overal op de wereld gehouden. De bijenteelt is belangrijk in de voedselvoorziening. Bijen bevruchten planten, fruit en landbouwgewassen en produceren honing: een bron van voeding en inkomsten voor de bijenhouders. Traditionele imkers dragen hun kennis over aan nieuwe generaties. En ook al is het een oude traditie, er zijn wel degelijk innovaties die de bijenteelt kunnen stimuleren.

Innovatie 

Nederlandse imkers helpen over grenzen heen met adviezen en opleidingen. Zo ondersteunt de Stichting ter Bevordering van de Bijenteelt sinds 2015 de opleiding van lokale bijentelers in Noord-Uganda. Die zijn in deze arme regio verenigd in kleine coöperaties. Innovatie speelt in de opleiding een belangrijke rol. Lokale bijenhouders leren hoe ze kunnen overstappen van de traditionele ‘boomstamkorf’ naar de moderne ‘Kenyan Top Bar Hive’ (KTB). Die nieuwe bijenkorven geven niet alleen een veel betere opbrengst, maar ook een betere kwaliteit. De honing is niet meer verontreinigd door as en ruikt niet langer naar rook. Deze honing brengt veel op. Door schaarste is honing een relatief duur product in Uganda.

Investeringen

De overstap naar deze nieuwe manier van bijen telen vraagt ook om investeringen: in imker-overalls, handschoenen, laarzen, berokers, kastbeitels en luchtdichte emmers. Met een complete set kunnen vier of vijf boeren en imkers aan de slag. Stallingsruimte, handboeken, lesmateriaal, certificaten en meetapparatuur kunnen alle leden van de vereniging samen gebruiken. Het Umoja Fonds heeft € 5.000 bijgedragen aan de stichting die deze steun mogelijk maakt: een kleinschalige aanpak met veel impact voor de lokale bevolking.

Koken op zonne-energie

Maar de organisatie kijkt breder dan het stimuleren van de bijenteelt. Na de eerste ervaringen met solar cooking (koken op zonne-energie) wordt deze vorm van duurzaam koken verder uitgebouwd.
Traditioneel koken betekent in Uganda koken op houtskool of hout. Dat is niet alleen vervuilend en ongezond, het leidt ook tot massale bomenkap, kaalslag en erosie. Officieel is het kappen van bomen voor koken in Uganda verboden, maar in een uitgestrekt land is zo’n verbod moeilijk te handhaven. Bovendien hebben mensen weinig andere keus. Solar cooking pakt dit probleem op kleine schaal aan.

Oventjes

Omdat de zon een groot deel van het jaar te weinig schijnt voor de solar cookers, worden in Uganda ook verbeterde oventjes ingezet. Om die van hout te voorzien, is het project ‘Bees, Trees and 1.000 Families’ opgezet, waarbij duizenden zaailingen van bomen zijn uitgedeeld en geplant. Dit project heeft een eerste bijdrage van € 3.000 ontvangen en zal verder worden opgeschaald.

Kijk verder www.bijenteeltnoorduganda.nl