Plant N Boom in Sierra Leone

Direct doneren

Projecten | Plant N Boom in Sierra Leone

November 2023
Plant N Boom is een nog jonge Nederlandse organisatie die onlangs een bijdrage van € 5.000 heeft ontvangen uit het Umojafonds. Plant N boom ondersteunt lokale boeren en dorpen met het aanleggen van voedselbossen en het onderhouden van waterputten in het Noorden van het West Afrikaanse land Sierra Leone. Met de bijdrage van het fonds kunnen ze het project het ‘Groene Leerplan’ opzetten en uitvoeren.

Bomen kweken voor voedselbos in Sierra Leone

Het ‘Groene Leerplan‘ is een educatie doe-project waarbij 50 jonge boeren en boerinnen worden opgeleid om uiteindelijk 100 hectare aan voedselbosjes aan te leggen. Om dit te realiseren werkt Plant N Boom samen met een lokale organisatie (Ketso) die al eerder 50 hectare aan voedselbos heeft gerealiseerd. Daarbij heeft Ketso een kwekerij heeft opgezet voor het opkweken van 14 verschillende soorten jonge bomen en struiken. Voor het drogen van zaden en vruchten worden speciale droogvloeren aangelegd.

Het project is ook een antwoord op klimaatverandering die in veel Afrikaanse landen een grote impact heeft op de waterhuishouding en de voedselproductie. De opgroeiende bomen leveren niet alleen verschillende producten op. Maar nemen ook CO2 op. Plant N Boom probeert ook inkomsten te genereren met het aanbieden van CO2-compensatie voor Nederlandse bedrijven en particulieren die bijvoorbeeld de klimaat-impact van een vliegreis willen compenseren.

Meer info op de site van Plant N Boom