Bolivia

Agroforestry versterkt lokale gemeenschappen duurzaam

Direct doneren

Projecten | Bolivia

Agroforestry versterkt lokale gemeenschappen duurzaam

In de Boliviaanse Andes worden met het projecten Vida Verde en Tierra Viva afgelegen boerengemeenschappen geholpen met de ontwikkeling van ‘agroforestery’. Hierbij worden in een natuurlijke omgeving fruitbomen, loofbomen en groenten in combinatie aangeplant. De aanleg van waterreservoirs zorgt daarbij voor een robuust landbouwsysteem waarbij groenten en fruit goed gedijen. Dit mengsysteem maakt boeren beter bestand tegen klimaatverandering en draagt bij aan een natuurlijke diversiteit. De voedselzekerheid en inkomenssituatie van de boerenfamilies verbeteren.

In totaal gaat het in 2018 om 5.000 nieuwe fruitbomen verdeeld over 30 nederzettingen. Dit komt neer op zo’n 50 fruitbomen per boerengezin. Tien waterreservoirs en irrigatiegeulen zorgen voor de optimale dosering van het beschikbare water. Waar vogels het rijpe fruit bedreigen worden tijdelijk netten ingezet op de appels te beschermen.

Zo’n 15.000 ‘gewone’ bomen worden heel bewust geplant om erosie te stoppen of als windhaag ingezet. Op termijn leveren ze ook kleinschalig productie- en brandhout.

Het project wordt uitgevoerd door Stichting Samay uit Den Haag. Samay is sinds 2001 actief in Bolivia. Belangrijkste thema’s zijn armoede, erosiebestrijding en klimaatverandering. Samen met lokale organisatie en vrijwilligers werken ze aan onderwijsprogramma’s en concrete landbouwprojecten in de meest afgelegen gebieden. Juist daar kun je met relatief weinig (financiële) middelen nog een groot verschil maken in de levensomstandigheden van de lokale bevolking.

Eerder al zijn door Samay projecten uitgevoerd voor de introductie van zonnelampen en de verzameling van plastic om te recyclen.