Bolivia

Bolivia: boomaanplant en watermanagement

Direct doneren

Projecten | Bolivia

Bolivia: boomaanplant en watermanagement

In de Boliviaanse Andes helpt het project Tierra y Agua afgelegen boerengemeenschappen met de ontwikkeling van ‘agroforestery’. In een natuurlijke omgeving wordt een combinatie van fruitbomen, loofbomen en groenten aangeplant. De aanleg van waterreservoirs zorgt voor een robuust landbouwsysteem waarbij groenten en fruit goed gedijen. Met dit mengsysteem zijn de lokale boeren beter bestand tegen klimaatverandering en dragen ze bij aan een natuurlijke diversiteit. Boerenfamilies hebben hiermee voedselzekerheid en een beter inkomen. In totaal maken we 5 waterreservoirs en bereiken we 50 boerenfamilies met agroforestry.

Daarnaast kweken we zo’n 175.000 ‘gewone’ bomen. Deze planten we later uit om erosie te stoppen. Op termijn dragen deze bomen ook bij aan kleinschalig productie- en brandhout.

In het steeds droger wordende landschap van de Andes is watermanagement steeds belangrijker. Door water via irrigatiegeulen en infiltratiemeertjes in het landschap te laten inzinken, zorgen we ervoor dat het beschikbare water langer wordt vastgehouden.

Stichting Samay uit Den Haag voert het project in de Andes uit. Samay is sinds 2001 actief in Bolivia op het gebied van armoede, erosiebestrijding en klimaatverandering. Samen met lokale organisaties en vrijwilligers werkt Samay aan onderwijsprogramma’s en landbouwprojecten in de meest afgelegen gebieden. Juist daar kun je met relatief weinig (financiële) middelen nog een groot verschil maken in de levensomstandigheden van de lokale bevolking.

Eerder heeft Samay in Bolivia in verschillende projecten zonnelampen geïntroduceerd en en duizenden kilo’s plastic ingezameld om te recyclen. Stichting Samay heeft in de afgelopen jaren meerdere bijdragen ontvangen uit het Umoja Fonds.