Sierra Leone

Barefoot Women Solar Engineers of Sierra Leone

Direct doneren

Projecten | Sierra Leone

Barefoot Women Solar Engineers of Sierra Leone

Sierra Leone is de laatste jaren vooral negatief in het nieuws geweest door de ebola epidemie. Het land krabbelt weer langzaam op. Daarbij spelen sterke vrouwen van de Barefoot Women op lokaal niveau een belangrijke rol. De ‘Barefoot Women Solar Engineers of Sierra Leone’ is zo’n acht jaar geleden opgezet door 14 vrouwen op ongeveer 50 km van de hoofdstad Freetown. De vrouwen hebben in India geleerd hoe ze zonne-energiesystemen kunnen installeren om de huizen in de dorpen van stroom te kunnen voorzien.

Deze ‘Barefoot Women’ hebben ook een bakkerij opgestart om inkomsten te genereren en kansloze jongeren op te leiden om een rol te spelen in de bakkerij en de distributie van de broden in de omgeving. Op dit moment wordt het brood nog gebakken met een houtgestokte oven. De inzet is om de oven straks op zonne-energie te laten werken. Dat is uniek. Ook voor het kneden van het deeg wordt straks een elektrische kneder op zonne energie ingezet. De Nederlandse organisatie PUM Netherlands ondersteunt dit project met gerichte adviezen.

Fietsen voor de Barefoot Women klaar voor verzending

Een ander onderdeel van het project is de distributie van het gebakken brood. Hiervoor zullen (bak)fietsen worden ingezet. In de zomer van 2015 is een eerste container fietsen door de organisatie ‘Tools to Work’ klaargemaakt voor verzending naar Sierra Leone.

De eerste bijdrage van het Umoja Fonds aan dit project is € 5.000.
Uw bijdrage is bijzonder welkom om de plannen voor de broodoven op zonne-energie snel te kunnen realiseren.

Filmje over de Barefoot Women in Sierra Leone (Youtube, circa 4 minuten)