Nieuwe projecten in Haiti, Bolivia en Nepal

18 juni 2018

Het Umojafonds gaat drie nieuwe projecten ondersteunen in Haiti, Bolivia en Nepal. Op het eerste gezicht lijken ze weinig gemeen te hebben, maar wie verder kijkt ziet wel een rode draad.

In Haiti wordt een project van Wereldouders gesteund voor de bouw van aardbeving- en vloed bestendige huisjes in de kustwijk Cité Soleil (zonnestad) van Port au Price. Cité Soleil is, anders dan de naam doet vermoeden, één van de grootste sloppenwijk op het Westelijk halfrond. Met alle problemen die daarbij horen. Door niet alleen in heel stevige huisjes, maar ook gemeenschappelijke voorzieningen en gemeenschapszin te investeringen, wordt een stap-voor-stap proces voor betere leefomstandigheden ingezet. Natuurrampen en klimaatverruwing die het land treffen zullen minder desastreuze gevolgen hebben.

In Bolivia worden met het project Vida Verde boerengemeenschappen geholpen met de ontwikkeling van ‘agroforestery’. Hierbij worden in een natuurlijke omgeving fruitbomen, loofbomen en groenten in combinatie aangeplant. De aanleg van waterreservoirs zorgt daarbij voor een robuust landbouwsysteem waarbij groenten en fruit goed gedijen. Dit mengsysteem maakt boeren beter bestand tegen klimaatverandering en draagt bij aan een natuurlijke diversiteit. In dit project wordt samengewerkt met Stichting Samay.

One to Watch is onze nieuwe samenwerkingspartner in Nepal. One to Watch is een Nederlands initiatief van social impact investeerders die zich richten op het ondersteunen van kleine en middelgrote bedrijven in Nepal. Traditionele hulp richt zich vaak op de allerarmsten of op de overheid. In Nepal, dat ook nog kampt met de naweeën van een aardbeving en gevoelig is voor klimaatverandering, kunnen bedrijven het verschil maken met bijvoorbeeld de installatie van drinkwater- en zonne-energiesystemen. De eerste steun gaat naar een watersysteem voor een middelbare school, die na instorting van de oude school op een nieuwe locatie is herrezen. In perioden van weinig neerslag wordt het water gezuiverd en hergebruikt.