Nieuwe aanvragen zijn weer welkom

19 juni 2023

Het Umoja Fonds neemt weer nieuwe aanvragen in behandeling. We richten ons op kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Het is hierbij belangrijk dat kleine Nederlandse hulporganisaties, die Nederland zijn ingeschreven en met vrijwilligers werken, de projecten ondersteunen. Alle projecten moeten bijdragen aan armoedebestrijding en aan duurzame ontwikkeling (de Sustainable Development Goals (SDGs). Projecten op het terrein van duurzame energie, lokale voedselproductie en waterbeheer hebben een streepje voor.