Actueel

14 april 2023

Doorstart voor het Umojafonds

In de afgelopen twee jaar stonden de activiteiten van het Umoja Fonds op een laag pitje.
Dit was een direct gevolg van de corona-crisis, waardoor BLØF  lange perioden niet kon optreden. Ook Concert at Sea moest twee jaar overslaan. Als gevolg hiervan had het Umoja Fonds weinig inkomsten, omdat die voor een groot deel zijn gekoppeld zijn aan de CO2-uitstoot van de concerten van BLØF. Het geld dat nog in het fonds zat, is in 2021 voor een groot deel gedoneerd aan de Zeeuwse Voedselbanken.

In het najaar van 2022 is het Umoja Fonds weer aangevuld en nemen we weer nieuwe projectaanvragen in behandeling. De eerste donaties zijn besteed aan een agroforestery-project in Bolivia en een bijenteelt-project in Uganda. Je leest er meer over onder ‘Projecten’.

 

Nieuwe aanvragen zijn weer welkom

Het Umoja Fonds neemt weer nieuwe aanvragen in behandeling. We richten ons op kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Het is hierbij belangrijk dat kleine Nederlandse hulporganisaties, die Nederland zijn ingeschreven en met vrijwilligers werken, de projecten ondersteunen. Alle projecten moeten bijdragen aan armoedebestrijding en aan duurzame ontwikkeling (de Sustainable Development Goals (SDGs). Projecten op het terrein van duurzame energie, lokale voedselproductie en waterbeheer hebben een streepje voor.